ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Εκδόθηκαν τα νέα ημερολόγια (επιτοίχια και επιτραπέζια) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου για το έτος 2020