Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Οχυρώσεις της Οθωμανικής περιόδου στο Αιγαίο", Μυτιλήνη, 30-31 Οκτωβρίου 2018

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Οχυρώσεις της Οθωμανικής περιόδου στο Αιγαίο", Μυτιλήνη, 30-31 Οκτωβρίου 2018

Aμφιθέατρο Νέου Κτηρίου Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης