Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης 2020

05
10 | 2020

Συντήρηση κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων στα εργαστήρια συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων.

 

CONSERVATION OF ARCHAEOLOGICAL FINDINGS IN THE LABORATORIES OF LESVOS EPHORATE OF ANTIQUITIES AND ENHANCEMENT OF ARCHAEOLOGICAL SITES