Ασφάλεια επισκεπτών στο Κάστρο Μύρινας Λήμνου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου επιθυμεί να ενημερώσει τους επισκέπτες του Κάστρου της Μύρινας ότι το εν λόγω μνημείο δεν είναι οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος ενώ ορισμένα τμήματά του  βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση διατήρησης καθώς δεν έχει μέχρι τούδε ολοκληρωθεί η αποκατάστασή του.

Ύστερα από τα παραπάνω, η είσοδος και η κίνηση στον ανωτέρω χώρο αποτελεί ατομική επιλογή και για οποιοδήποτε ατύχημα το ελληνικό Δημόσιο δε φέρει ουδεμία ευθύνη.