Μη λειτουργία του Αρχαιολογικού Χώρου Πολιόχνης Λήμνου, για το ευρύ κοινό

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Αποκατάσταση, Συντήρηση και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Πολιόχνης Λήμνου, που άρχισε το 2016, πραγματοποιεί στην παρούσα φάση εργασίες, των  οποίων η φύση καθιστά απαγορευτική την είσοδο του κοινού στο μνημείο, τόσο για λόγους ασφάλειας των επισκεπτών, όσο και για λόγους πρακτικής λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου. Μέριμνα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας είναι η αποκατάσταση του μνημείου και ο εκσυγχρονισμός του αρχαιολογικού χώρου το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποδοθεί και πάλι στο ευρύ κοινό. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες.