ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«για την εκτέλεση εργασιών επιστρώσεων και μεταλλικών κατασκευών»
(CPV: 44112200-0/ Επενδύσεις δαπέδων),
& (CPV: 44316000-8/ Σιδηρικά είδη )