ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΛΙΔΕ ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ TΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΕ Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών (με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές εργασίες) 1 Βαλιδέ Τζαμί Μυτιλήνη
ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου) 1 Βαλιδέ Τζαμί Μυτιλήνη
ΥΕ Εξειδικευμένοι εργάτες (με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές εργασίες) 8 Βαλιδέ Τζαμί Μυτιλήνη