ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

     «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»

     ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ.

     ΠΕ Αρχαιολόγος 1 θέση 6 ΜΗΝΕΣ                        ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΠΑΛΙΟΣ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

     ΥΕ Εξειδικευμένος Εργάτης 1 θέση 6 ΜΗΝΕΣ      ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΠΑΛΙΟΣ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ