ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΒΑΛΙΔΕ ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ TΗΝ
ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Ομάδας Β΄) 
(με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών) 1 θέση  (Βαλιδέ Τζαμί, Επάνω Σκάλα, Μυτιλήνη,)