ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 2ου
ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, ΚΑΠΗΣ, ΚΛΕΙΟΥΣ, ΠΕΛΟΠΗΣ, Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 θέση 2 ΜΗΝΕΣ
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης 1 θέση 2 ΜΗΝΕΣ
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα 2 θέσεις 2 ΜΗΝΕΣ