Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων ΙΔΟΧ για τις ανάγκες του 4ου υποέργου "Αρχαιολογικές Εργασίες" στο πλαίσιο της πράξης "Κατασκευή κτιρίου σχολής κοινωνικής επιστημών Π/μιου Αιγαίου"

Ορθή Επανάληψη 

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων ΙΔΟΧ  για τις ανάγκες του 4ου υποέργου

"Αρχαιολογικές Εργασίες" στο πλαίσιο της πράξης "Κατασκευή κτιρίου σχολής κοινωνικής επιστημών Π/μιου Αιγαίου"