ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ – ΣΥΛΛΟΓΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ
ΜΥΡΙΝΑΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕ Αρχαιολόγος (με εξειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία) 1 θέση Κάστρο Μύρινας (Λήμνος)
ΠΕ Αρχιτέκτονας – Μηχανικός (με εμπειρία σε διαδραστικές και ψηφιακές εφαρμογές) 1 θέση  Κάστρο Μύρινας (Λήμνος)
ΠΕ Τοπογράφος - Μηχανικός 1 θέση Κάστρο Μύρινας (Λήμνος)