ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑ ΛΕΣΒΟΥ

101 ΕΦΑ ΛΕΣΒΟΥ (Κάστρο Μυτιλήνης Δήμος Λέσβου) ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρισης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (5 μηνών) 1 Θέση 

102 ΕΦΑ ΛΕΣΒΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος Θερμής Λέσβου (Δήμος Λέσβου) ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρισης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (5 μηνών) 1 Θέση