ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 2ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ
«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΣΩΤΕΡΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, ΚΑΠΗΣ, ΚΛΕΙΟΥΣ, ΠΕΛΟΠΗΣ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ».

ΠΕ Αρχαιολόγοι 1 θέσηΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων) 1 θέση ΥΕ Εξεδικευμένοι Εργάτες (με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα) 2 θέσεις