Πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Αποκατάσταση και ανάδειξη Οθωμανικού τεμένους Βαλιδέ Τζαμί», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, στο πλαίσιο της πράξης «SUB. 1 Αποκατάσταση και ανάδειξη Οθωμανικού τεμένους Βαλιδέ Τζαμί».

ΠΕ Ιστορικός (με εξειδίκευση στην Οθωμανική Ιστορία) 1 Θέση  Βαλιδέ Τζαμί (Μυτιλήνη)