ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ Β.Α. ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ (ΤΜΗΜΑ Β) ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ
ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Β.Α.
ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ (ΤΜΗΜΑ Β) ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ
ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5041895.

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού (με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων
χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε.) 1 ΘΕΣΗ Μυτιλήνη - Λέσβου