ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 01/2023 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) για την: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» (CPV: 44111000-1/Οικοδομικά υλικά) στο πλαίσιο του υποέργου: «Αποκατάσταση και ανάδειξη Οθωμανικού τεμένους Βαλιδέ Τζαμί» του έργου: «SUB. 1 Αποκατάσταση και ανάδειξη Οθωμανικού τεμένους Βαλιδέ Τζαμί» ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας