ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εκτυπώσεις (baner, αυτοκόλλητα
πολυμερικού, προσκλήσεις, προγράμματα δίπτυχων, μονόφυλλα έντυπα, αφίσες,
τετράπτυχα έντυπα κλπ.), για το έκθεμα του μήνα "Η Αρχόντισσα του 8ου αιώνα
π.Χ. στο Ίππειος της Λέσβου", αρμοδιότητας ΕΦΑ Λέσβου.