ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια τεμαχισμένων
μαρμάρων σε μορφή ψηφίδας για την συντήρηση των ψηφιδωτών δαπέδων της
Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Αφεντέλλη, στην Ερεσό της Λέσβου.