ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών συντήρησης
(ανταλλακτικών) για την επισκευή και συντήρηση των τεσσάρων (4) αυτοκινήτων της ΕΦΑ
Λέσβου με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΥ 8613, ΚΥ 9740, ΚΥ 9709, ΚΥ 9718, στη νήσο Λέσβο .