ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας σας προσκαλεί να συμμετέχετε ως μεσόφωνος, στην πολιτιστική Εκδήλωση
«Όπερα Σαπφώ» της ΕΦΑ Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί στη Λήμνο στις 12 Σεπτεμβρίου 2019
στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς με θέμα ¨Απαρχές της μοναδικής
παράδοσης στο ΒΑ Αιγαίο : Η Λήμνος¨.