ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την μεταφορά οστράκων από τον
Αρχαιολογικό Χώρο Ηφαιστείας Λήμνου στις αποθήκες του Νέου Αρχαιολογικού
Μουσείου Μυτιλήνης, αρμοδιότητας ΕΦΑ Λέσβου.