ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΕ ΜΟΡΕΦΗ ΨΗΦΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΏΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΦΕΝΤΕΛΛΗ, ΣΤΗΝ ΕΡΕΣΟ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ.