ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την πολιτιστική Εκδήλωση της ΕΦΑ Λέσβου με θέμα

 «Να μαθαίνω γράμματα… Σχολικά τετράδια, βιβλία και εποπτικό υλικό μισού αιώνα 1900-1950».