ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ξυλείας νιαγκόν SAMARTEX για
τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης (τμηματική αντικατάσταση δαπέδων , κουφωμάτων,
ξύλινης οροφής και λοιπών ξύλινων στοιχείων του κτιρίου) των γραφείων και των αποθηκών
τοποθέτησης αρχαίων του κτιρίου Βόντελα στη νήσο Λήμνο, αρμοδιότητας της ΕΦΑ Λέσβου.