ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών στα κτίρια
των γραφείων, στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης, στα εργαστήρια συντήρησης μετάλλων
και κεραμικής καθώς και στα εργαστήρια στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης, αρμοδιότητας της ΕΦΑ
Λέσβου