ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες απολύμανσης και
απεντόμωσης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης, των τεσσάρων κτιρίων
διοίκησης της ΕΦΑ Λέσβου, του φυλακίου του Κάστρου Μυτιλήνης και των
εργαστηρίων συντήρησης του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης, αρμοδιότητας της ΕΦΑ
Λέσβου.