ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ηχητική κάλυψη της πολιτιστικής
εκδήλωσης «Όπερα Σαπφώ του Charles Gounod» στην Πανσέληνο του Οξύρρυγχου, που
θα πραγματοποιηθεί στις 21-22 Αυγούστου 2021 στο Άνω Κάστρο Μυτιλήνης.