ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες επισκευής και συντήρησης
κλιματιστικών του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης, του Αρχαιολογικού χώρου
Θερμής, του Αρχαιολογικού χώρου του Ιερού του Μέσσου, της Αρχαιολογικής συλλογής Ερεσού
και των γραφείων της ΕΦΑ Λέσβου, στη νήσο Λέσβο.