ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την αεροφωτογράφιση του Κάτω Κάστρου
Μυτιλήνης και του περιβάλλοντα χώρου, αρμοδιότητας της ΕΦΑ Λέσβου.