ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ανταλλακτικών για τις
ανάγκες των μηχανημάτων (θαμνοκοπτικών, χορτοκοπτικών, μπετονιέρες, αντλιών κ.α.)
για τις ανάγκες της ΕΦΑ Λέσβου.