ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες απολύμανσης, απεντόμωσης και
καταπολέμησης τρωκτικών του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης, των τεσσάρων
κτιρίων διοίκησης της ΕΦΑ Λέσβου, του φυλακίου του Κάστρου Μυτιλήνης, των εργαστηρίων
συντήρησης του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης, της Αρχαιολογικής Συλλογής Ερεσου και των
κτιρίων στον Προϊστορικό Οικισμό Θερμής, αρμοδιότητας της ΕΦΑ Λέσβου.