ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις επισκευές και τα επιχρίσματα τμημάτων του
βορείου τμήματος του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης και χρωματισμοί αυτών,
αρμοδιότητας της ΕΦΑ Λέσβου.