ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «εκπόνηση μελέτης εσωτερικού φωτισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου και των προθηκών του και μελέτης ανάδειξης όψεων και περιβάλλοντα χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» (CPV: 71318100-1 / Υπηρεσίες μηχανικής τεχνητού και φυσικού φωτισμού κτιρίων).