ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την

«Προμήθεια χρωμάτων και υλικών επενδύσεων τοίχων και δαπέδων για το κτίριο φύλαξης και χώρων υγιεινής» στον αρχαιολογικό χώρο Καβειρίου 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Καβειρίου Λήμνου»