ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΦΗΣ, ΔΑΠΕΔΟΥ,
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΠΕΔΙΝΟΥ Ν. ΛΗΜΝΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΠΕΔΙΝΟΥ
Ν. ΛΗΜΝΟΥ» CPV: 03419000-0 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ)