Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών

Κατάσταση προγράμματος: 
Σε εξέλιξη

Το έργο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών» αποτελεί Πράξη ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας: “Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/ επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία” του Ε.Π. "Βόρειο Αιγαίο" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δράσης πληροφόρησης με κύριο άξονα μία διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα πολιτιστικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος, μία εφαρμογή ψηφιακής περιήγησης σε φορητές συσκευές που θα ενοποιεί σε θεματικές διαδρομές τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Λήμνου αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, αλλά και με την προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης και πληροφόρησης.

Με βασικό άξονα το χάρτη του νησιού ο επισκέπτης της πλατφόρμας θα έχει τη δυνατότητα να λάβει πληροφορίες για την ιστορία και την εξέλιξη του νησιού με κύριο άξονα τα αρχαία μνημεία της ν. Λήμνου από την Προϊστορική περίοδο έως και τους Μεταβυζαντινούς χρόνους.

Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία του νησιού θα παρουσιάζονται ψηφιακά, με τη μορφή κειμένου, εικόνας, βίντεο, εικονικής περιήγησης σε επιλεγμένα σημεία, αλλά και τρισδιάστατης αναπαράστασης επιλεγμένων μνημείων. Έτσι ο χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει όσο το δυνατόν πιο πλήρη εικόνα τόσο για την πρωταρχική εικόνα που παρουσίαζαν τα μνημεία αυτά, όσο και για τη σημερινή τους μορφή.

Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία που κατ’ ελάχιστο θα συμπεριληφθούν στην παρουσίαση είναι ενδεικτικά οι ακόλουθοι:

 1. Πολιόχνη
 2. Καβείριο
 3. Ηφαιστία
 4. Αρχαία Μύρινα
 5. Ιερό Αρτέμιδος στον Αυλώνα
 6. Φρούριο Κότσινα
 7. Άγιος Γεώργιος Ρεπανιδίου
 8. Παλαιολιθική θέση Ούριακου Φυσίνης
 9. Προϊστορικός οικισμός Κουκονησίου Μούδρου
 10. Ντάπια Tσας
 11. Κάστρο Μούδρου

 

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο υποέργα, το πρώτο Υποέργο θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, αφού απαιτεί αυξημένη επιστημονική, ιστορική και αρχαιολογική επιμέλεια και το δεύτερο με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Ν. 4412/2016.