Καλόχτιστος Αποθήκας

Στην περιοχή της Αποθήκας, στην είσοδο του κόλπου Καλλονής σώζεται μνημειώδης αναλημματικός τοίχος μήκους μεγαλύτερου των 50μ. και ύψους 5μ. περίπου,  που χτίστηκε για να συγκρατήσει την επίχωση που έγινε για να σχηματιστεί στην πλαγιά ένα ευρύτατο πλάτωμα Οι ντόπιοι  του έχουν δώσει το όνομα Καλόχτιστος.  Πρόκειται για το ωραιότερο από τα αρχαία μνημεία που σώζονται στη Λέσβο.   Είναι δομημένος με το λέσβιο σύστημα δόμησης, που χαρακτηρίζεται από την κυρτότητα των εδρών της κάθε πέτρας, με την αρμολόγηση να επιτυγχάνεται με την χρήση μολύβδινου κανόνα.

Η τεχνοτροπία της σκόπιμης αποφυγής επίτευξης απόλυτης αρμογής των πλευρών που εφάπτονται, ενδυναμώνει την εντύπωση που αποκομίζει ο επισκέπτης από την πρόσοψη της κατασκευής. Σε αυτό συντελούν και οι κατά τόπους επεξεργασμένες πέτρες στην πρόσοψη του τοίχου, αυξάνοντας την επενέργεια της φωτοσκίασης.

 Όπως λέει ο Ι. Κοντής «Οι πέτρες διατηρούν και στην επιφάνεια τη φυσική όψη που πήραν στο λατομείο, μόνο που με κάποια χτυπήματα (ασφαλώς όχι τυχαία)  έχουν φύγει  κομμάτια από τη επιφάνεια κι έχουν σχηματιστεί ανώμαλα βαθουλώματα και κελύφη, που αυξάνουν την επενέργεια της φωτοσκίασης και ζωηρεύουν έτσι ολόκληρη την επιφάνεια του τείχους».