Λατομεία στην περιοχή Τάρτι

Στην περιοχή Τάρτι, εντυπωσιακά είναι τα αρχαία λατομεία που εντοπίζονται τόσο επί του μικρού ομώνυμου κόλπου , όσο και ενδότερα στην κορυφή ή στις πλαγιές χαμηλών υψωμάτων, όπως είναι αυτό στη θέση Τσάφ. Στην περιοχή αυτή, με το εύγλωττο τοπωνύμιο  «πελεκανιά», φαίνεται ότι είχε γίνει έντονη εξόρυξη των κρυσταλλικών ασβεστολίθων κατά την αρχαιότητα. Στα μέτωπα εξόρυξης υπάρχουν ίχνη εργαλείων με πτεροειδή μορφή που πιστοποιεί λατομική δραστηριότητα κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους ( Η γεωμορφολογική θέση του λατομείου ευνοεί τη μεταφορά των προϊόντων εξόρυξης (κίονες.πεσοί) τα οποία είναι ήδη επεξεργασμένα στη θέση εξόρυξης τους. Δίπλα ακριβώς από το λατομείο υπάρχει κατηφορικό δρομάκι και μικρό ποτάμι μέσω των οποίων πραγματοποιείτο η μεταφορά τους στη πεδιάδα και τέλος στη θάλασσα. Στα πεδινά και στη συνέχεια του αρχαίου πλακόστρωτου δρομίσκου, υπάρχουν στη σειρά πολλοί κίονες ή πεσσοί μέχρι την παραλία. Επίσης, στην παραλία, κοντά στις εκβολές του ποταμού, υπάρχουν κίονες.