Τρισδιάστατη Προβολή Κάστρου Μύρινας

Κατάσταση προγράμματος: 
Σε εξέλιξη

Το έργο «Τρισδιάστατη Προβολή Κάστρου Μύρινας» αποτελεί Πράξη ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας: “Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/ επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία”, του Ε.Π. "Βόρειο Αιγαίο" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η ψηφιακή προβολή του Κάστρου Μύρινας έγκειται στην ανάγκη διαφύλαξης και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και δει της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής του Βορείου Αιγαίου, ως ένδειξη σεβασμού στην ιστορία του Λημνιακού λαού.

Η πράξη αποσκοπεί στην τεκμηρίωση, ψηφιακή αποτύπωση και τρισδιάστατη προβολή του Κάστρου Μύρινας στο ευρύ κοινό.

Η ψηφιακή προβολή του Κάστρου Μύρινας περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

 

α) Σύστημα εικονικής περιήγησης στο Κάστρο

 

Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η δημιουργία ενός συστήματος εικονικής πραγματικότητας - εικονικού Κάστρου, που θα αποτυπωθεί με όσο το δυνατό περισσότερες λεπτομέρειες.

Συγκεκριμένα, θα γίνει η τρισδιάστατη αναπαράσταση του Κάστρου της Μύρινας, αφού δημιουργηθούν τα τρισδιάστατα μοντέλα και οι παραλλαγές τους ανάλογα με τη διαφορετική χρονική εποχή, αλλά θα δημιουργηθούν και τα στοιχεία εκείνα που αφορούν την καθημερινή ζωή του κάστρου.

Τέλος, θα χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη πλατφόρμα που θα εισαχθούν όλα αυτά τα στοιχεία και που θα δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη της διαχρονικής εικονικής περιήγησης στο χώρο του κάστρου.

 

β) Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης

 

Μέσω της διαδικτυακής πύλης θα παρουσιαστούν μέσα από διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης όλα εκείνα τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, τεκμηριωθούν και θα ψηφιοποιηθούν. Τα ψηφιοποιημένα τεκμήρια θα εισαχθούν αρχικά στη βάση δεδομένων με τη χρήση ενός εργαλείου τεκμηρίωσης και διαχείρισης και έπειτα θα χρησιμοποιούνται ως υποστηρικτικό υλικό από τις εφαρμογές της διαδικτυακής πύλης.

Οι εφαρμογές της πύλης θα περιλαμβάνουν τη θεματική παρουσίαση των μνημείων του κάστρου, τη χρονολογική παρουσίαση μέσα από μια εφαρμογή χρονολογίου και την τρισδιάστατη παρουσίαση μέσα από την εφαρμογή εικονικής ξενάγησης.

Η ανάπτυξη της εφαρμογής θα βασίζεται σε responsive τεχνολογίες, έτσι ώστε η εφαρμογή να προσαρμόζεται σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης όπως κινητών τηλεφώνων, tablet, φορητών και επιτραπέζιων υπολογιστών.

 

γ) Ψηφιακή διαδραστική ξενάγηση για φορητές συσκευές με τη χρήση beacons και QRcodes.

 

Μέσα από αυτό το σύστημα ψηφιακής ξενάγησης θα δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη του κάστρου όταν θα βρίσκεται μπροστά σε ένα επιλεγμένο σημείο του κάστρου να μπορεί να βλέπει με τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας πρόσθετα στοιχεία για το μνημείο αυτό, βλέποντάς το μέσα από την κάμερα του κινητού του τηλεφώνου ή του tablet και αφού έχει κατεβάσει την εφαρμογή από το αντίστοιχο app store. Η εφαρμογή θα μπορεί να κατεβεί από το κεντρικό σημείο πληροφόρησης που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στην είσοδο του Κάστρου και θα παρέχει και δωρεάν wi fi.

Επίσης, η εφαρμογή θα έχει 2 υποεφαρμογές, οι οποίες θα ενεργοποιούνται μέσω ειδικής σήμανσης μέσω ενημερωτικών πινακίδων που θα υπάρχουν σε επιλεγμένα σημεία μέσα στο Κάστρο. Συγκεκριμένα με τεχνολογίες beacons και qr code ο χρήστης θα μπορεί να λαμβάνει πρόσθετη ψηφιακή πληροφορία είτε είναι online (qr code) είτε offline (beacons με χρήση τεχνολογίας Bluetooth) χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο υποέργα, το πρώτο θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, αφού απαιτεί αυξημένη επιστημονική, ιστορική και αρχαιολογική επιμέλεια και το δεύτερο με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του 4412/2016.