Υποέργο 2 «Αρχαιολογικές εργασίες» του έργου «Αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών και της εικονικής πραγματικότητας για την ανάδειξη της Λημνίας Γής και την προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού στην Λήμνο»

Κατάσταση προγράμματος: 
Σε εξέλιξη

Το έργο «Αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών και της εικονικής πραγματικότητας για την ανάδειξη της Λημνίας Γής και την προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού στην Λήμνο» αποτελεί Πράξη ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας: “Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/ επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία”, του Ε.Π. "Βόρειο Αιγαίο" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το έργο στοχεύει στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας και ειδικότερα των ψηφιακών εφαρμογών, για την προβολή του πολιτιστικού αποθέματος και την ενίσχυση της μάθησης μέσω της  ανάπτυξης και εγκατάστασης δύο ψηφιακών / πολυμεσικών βιωματικών πάρκων στη Λήμνο:

α) Ψηφιακό κέντρο για την προβολή θρησκευτικών μνημείων σε κτήριο στο χωριό Κοντοπούλι.

β) Ψηφιακό κέντρο για την ανάδειξη της Λημνίας Γής σε κτήριο του Δήμο Λήμνου στο

χωριό Ρεπανίδι.

Το υποέργο 1 θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Ν. 4412/2016 από το Δήμο Λήμνου.

Το υποέργο 2 «Αρχαιολογικές εργασίες» υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, διότι απαιτεί αυξημένη επιστημονική, ιστορική και αρχαιολογική επιμέλεια και αφορά στο πρώτο ψηφιακό κέντρο, όπου θα γίνεται η προβολή των θρησκευτικών μνημείων της Λήμνου.

Το αντικείμενο του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές εργασίες» είναι η συγγραφή και επιμέλεια των κειμένων που θα αποτελούν το οπτικοακουστικό υλικό που συνοδεύει τις ψηφιακές απεικονίσεις των θρησκευτικών μνημείων και αφορούν σε τεκμηριωμένες πληροφορίες για την ιστορία, την αρχιτεκτονική και την εικονογραφία των ναών, καθώς και πληροφορίες για τα έργα ξυλογλυπτικής και τα ιερά κειμήλια που συνδέονται με τους ναούς.

Τα μνημεία που περιλαμβάνονται στο έργο είναι:

 1. Μητροπολιτικός Ναός Αγίας Τριάδας Μύρινας,
 2. Ιερά Μητρόπολη Λήμνου - Εκκλησιαστικό Μουσείο,
 3. Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Τσας,
 4. Ι.Ν. Αγίου Σώζωντα,
 5. Ι.Ν. Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Πεδινό,
 6. Ιερά Μονή Θεοτόκου στο Γομάτι,
 7. Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ρεπανιδίου,
 8. Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στον Κότσινα,
 9. Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου στο Πορτιανού,
 10. Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στην Πλάκα,
 11. Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στην Παναγιά,
 12. Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στο Κοντοπούλι,
 13. Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Μούδρου,
 14. Ι.Ν. Γεννήσεως του Χριστού στο Ρωμανού,
 15. Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στον Κοντιά.