Άδειες μελετητών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου είναι Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η έδρα της βρίσκεται στη Μυτιλήνη και η χωρική της αρμοδιότητα εκτείνεται στις νήσους Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Συναρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων στην εν λόγω περιοχή είναι η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

Κύριο έργο της Εφορείας είναι η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων, που ανάγονται από την προϊστορική εποχή έως και το έτος 1830, καθώς και των νεώτερων θρησκευτικών μνημείων από το 1830 και εξής, η έκθεση τους σε Μουσεία, καθώς και η συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Επιπλέον, η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, η εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Παύλος Τριανταφυλλίδης
Προιστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου