Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου

Στην έδρα κάθε διοικητικής περιφέρειας και στις νησιωτικές περιοχές, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, ιδρύονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού  Τοπικά Συμβούλια Μνημείων, τα οποία αποτελούνται από έντεκα (11) μέλη.
Τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων είναι αρμόδια να γνωμοδοτούν για όλα τα ζητήματα που αφορούν σε μνημεία, χώρους και τόπους της περιφέρειάς τους, εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδιο το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου έχει έδρα στη Μυτιλήνη και η Γραμματεία στεγάζεται στο κτήριο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, επί της οδού Σαπφούς 22.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22510 37132

E-mail: tsmva@culture.gr

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.