Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Όροι χρήσης

1. Εισαγωγή

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες για τις αρχαιολογικές θέσεις και τα μνημεία της Λέσβου, καθώς και για τις δραστηριότητες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης. Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης από τον χρήστη.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των αρχείων ήχου, των αρχείων βίντεο, των διαγραμμάτων, των λογισμικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί ιδιοκτησία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και προστατεύεται από την ισχύουσα ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αντιγράφει, να διανέμει, να μεταδίδει, να αναπαράγει, να τροποποιεί, να δημιουργεί παράγωγα έργα από, να αναδημοσιεύει, να πωλεί ή να εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.

3. Χρήση της ιστοσελίδας

Ο χρήστης της ιστοσελίδας υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Ο χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για την ανάρτηση ή διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, προσβλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, ή που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε τρίτους.

Ο χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για την ανάρτηση ή διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει ή να τροποποιεί οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτάται στην ιστοσελίδα από χρήστες που παραβαίνουν τους παρόντες όρους χρήσης.

4. Περιορισμός ευθύνης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας. Ωστόσο, δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που οφείλονται σε ανθρώπινο ή τεχνικό παράγοντα.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που τυχόν προκληθούν στον χρήστη από τη χρήση της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών από ιούς ή άλλα επιβλαβή προγράμματα.

5. Τροποποίηση όρων χρήσης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε. Οι τροποποιημένοι όροι χρήσης θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα.

6. Ισχύς όρων χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας από την ημερομηνία ανάρτησής τους.

7. Δικαιοδοσία

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Μυτιλήνης.