Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (εφεξής «Εφορεία») δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Η παρούσα πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εφορεία συλλέγει, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η Εφορεία συλλέγει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της:

 • Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Περιεχόμενο σχολίων ή αιτημάτων που υποβάλλονται από τους επισκέπτες
 • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, όπως η διεύθυνση IP, η τοποθεσία, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και οι σελίδες που επισκέπτονται οι χρήστες

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Εφορεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Να απαντήσει στα αιτήματα και τις ερωτήσεις των επισκεπτών
 • Να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών στην ιστοσελίδα
 • Για σκοπούς έρευνας και ανάλυσης

Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

Η Εφορεία αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της σε ασφαλή διακομιστές που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαμοιρασμός προσωπικών δεδομένων

Η Εφορεία δεν μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της με τρίτους, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών της ή όταν απαιτείται από το νόμο.

Δικαιώματα των επισκεπτών

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα
 • Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
 • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών τους δεδομένων

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην Εφορεία, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@efales.gr

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η Εφορεία χρησιμοποιεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη.

Ενημέρωση της πολιτικής

Η Εφορεία μπορεί να ενημερώσει την παρούσα πολιτική ανά πάσα στιγμή. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας θα ενημερωθούν για τυχόν αλλαγές στην πολιτική μέσω της ιστοσελίδας.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προσωπικών δεδομένων της Εφορείας, οι επισκέπτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εφορεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@efales.gr