Οργανωτική Δομή

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Προϊστάμενος: Τριανταφυλλίδης Παύλος

 

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

  • Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων

Προϊστάμενος: Μαρία Παπαγεωργίου

  • Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιoτήτων και Μουσείων

Προϊσταμένη: Ρούγγου Κοκκώνα

  • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Προϊσταμένη: Γεωργαντά Αγγελική

  • Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών

Προϊσταμένη: Στεφάνου Ελένη​

  • Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Προϊσταμένη: Πίτσιου Δέσποινα