Οριοθετήσεις αρχαιολογικών ζωνών προστασίας

ΖΩΝΕΣ  Α΄ (ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

1. ΛΕΣΒΟΣ

Δ.Ε. Μυτιλήνης & Δ.Ε. Θερμής

1)   ΚΑΛΑΜΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΡΜΗΣ

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/50514/2679/18-10-94, ΦΕΚ 865/Β/23-11-94

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/25633/1436/2-6-99, ΦΕΚ 1350/Β/1-7-99

Προϊστορικός οικισμός, αρχαία οικιστικά λείψανα.

Δ.Ε. Μυτιλήνης 

2)   ΑΡΧΑΙΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΟΡΙΑΣ

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/58124/2530/11-11-93, ΦΕΚ 863/Β/23-11-93

Αρχαίο Λατομείο

3)   ΡΩΜΑΪΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΡΙΑΣ

      ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/58122/2533/11-11-93, ΦΕΚ 863/Β/23-11-93

      Τμήμα αρχαίου τοξωτού υδραγωγείου

4)   ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ

      ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/58123/2531/11-11-93, ΦΕΚ 863/Β/23-11-93

      Οικιστικά λείψανα της Εποχής του Χαλκού

Δ.Ε. Πολιχνίτου

5)   ΑΧΛΑΔΕΡΗ-ΠΥΡΡΑ

      ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/58125/2529/11-11-93, ΦΕΚ 863/Β/23-11-93

      Ερείπια της αρχαίας Πύρρας, το νεκροταφείο της και τμήμα Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής

Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής

6)   ΙΕΡΟ ΜΕΣΩΝ

      ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/19543/1011/26-4-94, ΦΕΚ 387/Β/24-5-94

      Λείψανα αρχαίου ναού και Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής

      ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/304758/182621/12274/3665/29-12-2016, ΦΕΚ 6/ΑΑΠ/25-1-2017

      Αναοριοθέτηση & ανακαθορισμός Ζώνης Α΄ και αναοριοθέτηση Ζώνης Β΄

Δ.Ε. Καλλονής

7)   ΑΡΙΣΒΗ

      ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/19544/1010/26-4-94, ΦΕΚ 387/Β/24-5-94

      Αρχαία Αρίσβη-Παλαιόκαστρο

8)   ΞΗΡΟΚΑΣΤΡΙΝΗ

      ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/19547/1012/26-4-94, ΦΕΚ 387/Β/24-5-94

      Αρχαίο οχυρό με τείχος λέσβιας τοιχοδομίας

9)   ΜΑΚΑΡΑ-ΑΠΟΘΗΚΑ-ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΑΓΡΑΣ

      ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/25683/1297/27-5-96, ΦΕΚ 695/Β/19-8-96

      Ακρόπολη με θεμέλια αρχαίων κτιρίων. Πυκνοί αναλημματικοί τοίχοι με πολυγωνική τοιχοποιία.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/303371/181808/12224/3647/29-12-2016, ΦΕΚ 6/ΑΑΠ/25-1-2017

Δ.Ε. Ερεσού - Αντίσσης

10)    ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ 

         ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/58121/2532/11-11-93, ΦΕΚ 863/Β/23-11-93

         Ακρόπολη αρχαίας Ερεσού

 

Δ.Ε. Μήθυμνας

10-β) ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/351582/210043/ 13912/4210/23-12-2016, ΦΕΚ 304/Α.Α.Π./30-12-2016

Καθορισμός Ζωνών Α και Β Προστασίας στον αρχαιολογικό χώρο Μήθυμνας ν. Λέσβου

 

2. ΛΗΜΝΟΣ

ΖΩΝΕΣ Α΄ (ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

Δ.Ε. Μύρινας

        1. ΛΟΦΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/63796/3548 π.ε./14-5-96, ΦΕΚ 562/Β/11-7-96

2. ΠΕΤΑΣΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ

    ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/63792/3549 π.ε./4-5-96, ΦΕΚ 562/Β/11-7-96

Δ.Ε. Μούδρου

3. ΠΟΛΙΟΧΝΗ

   ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/5372/234/1-2-99, ΦΕΚ 126/Β/18-2-99

   Προϊστορικός οικισμός