Χωρική Αρμοδιότητα

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου έχει χωρική αρμοδιότητα τις νήσους Λέσβο, Λήμνο και 'Αγιο Ευστράτιο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.