Χρηματοδοτικά Προγράμματα - Ευρωπαϊκά

Περπατώντας στην ιστορία της Μύρινας - Η πόλη κάτω από την πόλη

Διαμόρφωση και Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ιερού του Μέσσου

Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων της Πόλης της Μυτιλήνης

Στερέωση και Αποκατάσταση Τμημάτων (περιοχές Α-Γ και Δ) του ΒΑ Περιβόλου του Κάστρου Μυτιλήνης

Ανάδειξη Προϊστορικού Οικισμού Μύρινας Λήμνου

Ανάδειξη - Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Ηφαιστίας Λήμνου