Χρηματοδοτικά Προγράμματα - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Μελέτη Αποκατάστασης Παλαιόπυργου Βρίσας Πολιχνίτου ν. Λέσβου

Εκσυγχρονισμός Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού ν. Λέσβου

Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη φρουρίου Σιγρίου ν. Λέσβου

Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Μανταμάδου ν. Λέσβου

Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πέτρας ν. Λέσβου

Αποκατάσταση Πύργου Αμπελικού ν. Λέσβου